marți, 22 ianuarie 2008

Rezumat al discuţiilor din cadrul sesiunii de planificare SPOR 2008


(la care au participat lideri adulţi şi tineri lideri ai centrului local
Călimăneşti-Cozia, 19-20 ianuarie 2008)

1. Imaginea grupului de cercetaşi din Râmnicu Vâlcea din perspectiva principiilor şi valorilor cercetăşeşti cu referire specială la o participare sporită a tuturor membrilor la activităţile unităţilor şi ale centrului local.
Discuţiile au relevant următoarele aspecte pe care trebuie să le avem în vedere:
- să avem grijă ca toate activităţile să fie atractive pentru copii şi tineri. În stabilirea activităţilor ce se desfăşoară să se lucreze nemijlocit cu şefii de patrule astfel ca un număr cât mai mare de activităţi să fie propuse şi alese (din planul calendar, n.n.) de către cercetaşi;
- să iniţiem o competiţie între patrule având în vedere punctajele din Pachetul de Resurse al Liderului Cercetaş (PRLC) dar şi programul “Internaţional Award Romania” (IARo);
- să nu “cultivăm” grupurile de cercetaşi mai active decât ceilalţi, ci să determinăm pe toţi cercetaşii să aibă un rol în patrulă inclusive la organizarea şidesfăşurarea activităţilor;
- să implicăm cât mai mulţi cercetaşi exploratori în activitatea de elaborare a programelor şi de scriere a proiectelor astfel incât un număr cât mai mare dintre aceştia să dorească apoi să participle la derularea acestora;
- să convingem cercetaşii exploratori şi pe lideri că imaginea cercetăşiei şi a organizaţiei locale ONCR este determinată şi de participarea unui nr. cât mai mare de cercetaşi la activităţile organizate de unităţi şi de structurile centrului local, mai ales in cazul acţiunilor în beneficial comunităţii locale.
Cu referire strictă la activităţile de imagine s-au evidenţiat următoarele:
- să realizăm cât mai multe materiale foto şi video care să fie folosite în emisiuni de televiziune cu sau fără participarea liderilor centrului sau cercetaşilor;
- să fie reluate emisiunile tv locale cu participarea unor lideri ai centrului local, activitatea cercetăşească fiind prezentată alegând pentru fiecare emisiune sau interviu o anumită secvenţă a acestei;
- să se reia editarea revistei trimestriale “Cercetaşii Râmnicului”.

2. O trecereîn revistă a activităţilor din planul-calendar care se vor realiza in trim.I/2008;
Activităţile din planul calendar planificate pentru trimestrul I sunt următoarele:
- Scout Winter Camp, 1-4 februarie a.c. Băile Olăneşti, Tema: “Cercetaşii şi comunitatea”;
- Relansarea proiectului “Bucuriile muzicii” în colaborare cu Filarmonica “Ion Dumitrescu” şi Secţia muzicală a Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul”
- In “Luna Cercetăşiei” sunt planificate activităţile:
ü Seminar cu tema: “Sistemul de educaţie şi metoda de educaţie cercetăşească” cu participarea unor adulţi din afara organizaţiei, în cea mai mare parte cadre didactice; partener: Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul”;
ü Prezentare a cercetăşiei sub genericul “Veniţi cu noi”; scurte materiale scrise, filmuleţe, discuţii între cercetaşi şi copii şi tineri elevi din şcolile din Râmnicul Vâlcea; partener idem seminar
ü Expoziţie în foaierul Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul”.
ü Concurs aplicativ pentru lupisori, temerari şi exploratori – diferenţiat pe ramuri de vârstă – constând în parcurgerea unui traseu cu ajutorul hărţii, prin Râmnicu Vâlcea cu probe variate alese şi din materialele resurse (PRLC ş.a.).
ü - Lansarea proiectului de orientare profesională “Ce vreau să fiu” în cadrul centrului de Tineret EUROVULK administrat de centrul local; activităţile vor fi coordinate de resp. cu resursele umane din Consiliul Director al c.l. psiholog Vasilica Dragomir cu ajutorul personalului Centrului de Tineret.
- Hike-uri de o zip e traseele Feţeni-Valea Stâncioiului şi Băile Olăneşti – Tisa -Gurguiata – Schitul Bradu – Schitul Iezer – satul Cheia.
- O activitate de Ziua Mondială a Apei, 22 Martie.
- Redactarea revistei “Cercetaşii Râmnicului”
2. Inventarierea programelor şi proiectelor centrului local şi stabilirea priorităţilor în abordarea acestora;
- “Legendă şi spiritualitate în munţii Vâlcii”. Parteneri: Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” şi Asociaţia Tinerilor Creştin-Ortodocşi “Sf. Antim Ivireanul”. Coordonare: Centrul de Tineret EUROVULK;
- “Incubator de Afaceri”. Partener: Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Vâlcea; coordonator Centrul de Tineret EUROVULK;
- “Şcoala Tinerilor Jurnalişti”. Parteneri Televiziunea “Vâlcea 1” şi un ziar local.; coordonator: Centrul de Tineret EUROVULK;
- “Pregătirea antiinfracţională a copiilor şi tinerilor” în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vâlcea; coordonator Centrul de Tineret EUROVULK;
- “Bucuriile muzicii” în colaborare cu Filarmonica “Ion Dumitrescu” şi Secţia muzicală a Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul”;
- “Aventură şi sporturi extreme în munţii Vâlcii” în colaborare cu Centrul Judeţean “Salvamont” Vâlcea;
- Radioclubul Scout ”Phoenix” cu sprijinul Radioclubului CET GOVORA;
- Concursul aplicativ al patrulelor de cercetaşi “Cupa izvoarelor” ediţia a XI-a, Bărbăteşti- Vâlcea (masivul Buila-Vânturariţa);
- Anglia 2008 – răspuns la vizita cercetaşilor din Saffron Walden- Newport cu participarea la Jamboreea Cercetaşilor din Essex;
- Memoria Râmnicului, în colaborare cu Muzeul Judeţean Vâlcea;

* *
*
- Managementul ariei naturale protejate “Rezervaţia Miru-Bora”
- Managementul ariei naturale protejate “Rezervaţia Căldarea Câlcescu”
- Managementul ariei naturale protejate “Rezervaţia Mlaştina Mosoroasa”
Activităţi în ariile protejate conform documentaţiilor din dosarele de custodie

3. Activitatea de promovare a cercetăşiei şi de atragere în organizaţie a copiilor şi tinerilor şi a adulţilor care doresc sa devină lideri cercetaşi;
S-a stabilit să se desfăşoare acţiuni de promovare în Şcolile generale nr.1, 9 şi 10 la Grupurile Scolare Industriale “General Gheorghe Magheru” şi “Henri Coandă” precum şi la Colegiul Naţional de Informatică “Matei Basarab”;

4.Activitatea internaţională a centrului local. Stabilirea unor măsuri pentru buna reprezentare a centrului local şi Organizaţiei Naţionale în relaţiile cu organizaţiile de cercetaşi din străinatate şi numirea unui responsabil cu relaţiile internationale;
Având în vedere că centrul local are relaţii de corespondenţă dar şi de colaborare cu cercetaşi din mai multe ţări şi pentru stimularea cercetaşilor din centrul local să stabilească noi legături de prietenie şi colaborare cu cercetaşi din alte ţări se va constitui echipa executivă pentru relaţii internaţionale condusă de expl. Casandra Prundeanu. Şefa echipei va fi instruita de Consiliul Director şi de către şeful echipei de programe şi va păstra o strânsă legătură cu Echipa Internaţională a ONCR;

5. Imbunătăţirea activităţii structurilor decizionale şi executive ale centrului local.
S-a conchis că structurile funcţionează bine în perioada imediat următoare urmând ca activitatea fiecărei structuri să fie evaluată în funcţie de cerinţele impuse de structurile corespunzătoare ale ONCR cu referire directă la cele stabilite la Adunarea Generală a ONCR de la Oradea şi la documente directive/circulare anterioare;

6. Raluca Popescu, tânără lideră şi responsabilă IARo în centrul local a prezentat activităţile ce se vor întreprinde în săptămâna 21-27 ianuarie pentru efectuarea primelor aprecieri şi intensificarea activităţii din cadrul programului “Internaţional Award Romania” . S-a propus şi s-a aprobat participarea unui nr. cât mai mare de exploratori la IARo şi nu numai a două patrule de exploratori cum se stabilise iniţial.

duminică, 6 ianuarie 2008

Prima şedinţă a consiliului Director din anul 2008Joi, 3 ianuarie a.c. a avut loc o şedinţa a Consiliului Director la care au participat şi alţi lideri adulţi şi tineri lideri ai centrului local.

1. Informare privind lucrările adunării generale a O.N.C.R. de la sfârşitul lunii noiembrie 2007;
2. Prezentarea unui nou lider adult al centrului local;
3. Prezentarea unor materiale de lucru ale centrului local: mapa centrului local, ghidul de reprezentare al centrului local şi ghidul pentru activitatea de imagine şi comunicare al centrului local:
4. Stabilirea responsabililor locali pentru următoarele proiecte naţionale:
a) carduri de reduceri ISIC;
b) “Milioane de oameni, milioane de copaci”;
c) International Award Romania (IARo);
5. Stabilirea echipei de lucru pentru întocmirea “Raportului de activitate annual al centrului local”;
6. Aprobarea programului şi schiţei de proiect al acţiunii Camp internaţional “Star 2008” proiect 6, Costesti-Bistriţa, 24 iulie - 1 august 2008, din cadrul programului european EUROTRANZIT, derulat în parteneriat cu centrele locale Deva si Brasov si organizaţii de cercetaşi din Germania;
7. Prezentarea schiţei de proiect al reuniunii cu tema “Cercetaşii şi comunitatea locală”, Băile Olănesti, 1-3 februarie a.c.;
8. Probleme organizatorice la unităti;
9. Plan de măsuri pentru desfăşurarea unor activităţi în prima parte a lunii ianuarie.

Locul de desfăşurare a şedinţei a fost sala de şedinţe a “Casei Tineretului”, din cartierul Ostroveni al mun. Râmnicu Vâlcea.

La mulţi ani domnule prof. dr. Ion Albescu


Aşa cum am promis la lansarea site-ului nostru, vă vom face cunoscute personalităţi importante din istoria cercetăşiei vâlcene şi chiar a Organizaţiei Naţionale „Cercetaşii României”.
De sărbătoarea Sfantului Ion dedicăm un astfel de material personalităţii domnului prof.dr. in medicină Ion Albescu, „Membru de Onoare” al organizaţiei noastre, un apropiat prieten al cercetaşilor vâlceni.
Domnul prof. Ion Albescu s-a născut la 14 februarie 1923. Primii ani de şcoală, liceul şi mai apoi studiile superioare la Facultatea de medicină le-a făcut în Bucureşti. A intrat în Mişcarea cercetaşilor în anul 1928, la vârsta de numai 5 ani. A urmat o evoluţie excepţională în profesie dar şi în …sportul ochiului ager, tirul sportiv. In anii ’50 dl. Ion Albescu era în echipa naţională de tir a României, coleg cu primul nostru campion olimpic Ion Sîrbu, care a câştigat proba de tir cu puşca la Olimpiada de la Melbourne, a XVI –a ediţie, din anul 1956.
A părăsit ţara in acei ani, stabilindu-se în Germania unde şi-a continuat drumul în profesie dar şi în sport, reprezentând ţara adoptivă cu rezultate dintre cele mai bune. In profesie a devenit un reputat medic urolog. Imediat după Revoluţia din 1989 a revenit în Râmnicu Vâlcea, unde fusese stabilit înainte de plecarea în Germania şi a început o susţinută activitate de apropiere a oraşului nostru cu oraşul Straubing din Bavaria, prin schimburi culturale ( este considerat, pe merit, „promotor al culturii vâlcene peste hotare”), vizite reciproce ale personalităţilor, ale reprezentanţilor administraţiilor publice locale. In primii ani după Revoluţie a înfiinţat împreună cu distinsa sa soţie şi cu prietenii germani, Societatea de Binefacere „Straubing” în cadrul căreia mai apoi a înfiinţat Centrul Medical cu acelaşi nume, astăzi un reputat aşezământ medical al judeţului Vâlcea.
Demonstrându-ne nouă, tuturor vâlcenilor, că nu şi-a uitat nici o clipă locurile unde s-a născut, a studiat şi a profesat, dr. Ion Albescu s-a stabilit la Râmnicu Vâlcea, unde şi-a construit o frumoasă casă cu o arhitectură pur românească ( cu pridvor oltenesc…).
Nu în ultimul rând trebuie să vă facem cunoscut că dl.prof. dr. Ion Albescu, la cei apropae 85 de ani pe care i-a adunat, este o persoană foarte activă pe plan local ( este membru al mai multor asociaţii şi organizaţii, printre altele Forumul Cultural al Râmnicului şi Clubul Rotary, al cărui preşedinte este pentru un an) dar şi pe plan naţional participand – de multe ori fiind şi organizator – la importante reuniuni ştiinţifice medicale şi nu numai.
Domnului prof. Ion Albescu i s-a conferit de către Consiliul local al Municipiului Râmnicu Vâlcea titlul de „Cetăţean de Onoare al Râmnicului”.
Incepând din anul 2002 dl. prof.dr. Ion Albescu s-a aflat alături de noi cercetaşii, ajutându-ne la organizarea şi desfăşurarea unor activităţi, prilejuri cu care ne-a împărtăşit amintirile sale din anii de cercetăşie.
Toate acestea au fost temeiurile pentru care noi l-am propus, iar Adunarea Generală a O.N.C.R. din anul 2006 l-a distins cu titlul de „Membru de Onoare” al Organizaţiei Naţionale „Cercetaşii României”
Cu ocazia zilei onomastice şi a apropiatei sărbătoriri a 85 de ani de viaţă, îi dorim domnului profesor dr. Ion Albescu multă sănătate şi împliniri în opera sa ştiinţifică şi civică, alături de toţi cei care ii sunt apropiaţi şi dragi.
La mulţi ani Domnule prof. dr. Ion Albescu!